Palmse mõisa ajalooraamat on valmimas

Virumaa Muuseumide hoida on Eesti üks kauneimaid ja terviklikumalt restaureeritud Palmse mõis. Seejuures on muuseumi ülesandeks Palmse mõisa ajaloo uurimine ning kajastamine nii näituste, konverentside kui haridusprogrammide raames.
Viimastel aastatel on Virumaa Muuseumi teadurid Uno Trumm ja Susanna Murel põhjalikult tegelenud uurimistööga ja valminud on Palmse mõisa ajalooraamatu käsikiri.


Palmse mõisa ajaloost ilmus viimane olulisem ja mahukam trükis pealkirjaga “Palmse. Palms. Ein Herrenhof in Estland” 1996. aastal Ants Heina sulest.

Nüüd püüame Virumaa Muuseumide väljaandega seda vahepealset tühikut täita ja täiendada. Lisaks arhitektuuriloole vaatlevad Susanna Murel ja Uno Trumm Palmse mõisamajanduse lugu sh Palmse mõisa kui ka mõisasüdamest väljas asuvate külade ning majandusüksuste ajalugu. Autorid on leidnud uurimistöö käigus seni avaldamata või vähe käsitletud materjale eelkõige Riia ja Marburgi arhiividest. Nii saavad täiendust andmed Pahlenite aegse Palmse mõisa interjööridest, mis ju tänini ei ole säilinud, samuti on uut infot mõisas elanud ja töötanud inimestest. Lõppjärgus on ka Muinsuskaitseameti arhiivi jõudnud Palmse mõisa hoonete restaureerimisega seotud mahuka materjali läbi töötamine, mille andis üle mõisa taastamistööde üks juhte Aarne Kann ja mis on varem publitseerimata (sh on ka Leila Pärtelpoja originaaljoonised).

Raamatus heidetakse pilk ajale, mil Palmse mõisa ala kuulus veel Mihkli kloostri valdusesse, mõisa omanikest Metztackenitest ja muidugi Pahlenite suguvõsast. Loomulikult tuleb juttu ka Palmse mõisa hoonestusest ja interjööridest, samuti suhetest talurahvaga sh ka koormistest ja nekrutite võtmisest.
Autorid vaatlevad ka perioodi Eesti Vabariigi loomise järel ja samuti nõukogudeaegset mõisa lugu. Loo lõpetab mõisa taastamise ja restaureerimise lugu.

Omaette väärtuse annab raamatule rikkalik pildimaterjal, mida autorid ja sisutoimetaja veel koguvad. Publitseeritakse ka lähiaastatel Virumaa Muuseumide kogusse jõudnud perekond Pahlenitelt saadud esemelist materjali Palmse mõisast, Olga von der Pahleni joonistusalbumitest töid jmt.

Loodame väga ka muuseumi kogu ning raamatu fotomaterjali täiendamisel kõigi inimeste abile, kes muuseumi üleskutse raames meile pilte annetavad või laenutavad.
Vaata lähemalt kogumiskampaania kohta siit:

Raamatu töögrupp:

Autorid: Susanna Murel, Uno Trumm

Sisutoimetaja ja isikunimede registri koostaja: Anu Lepp

Keeletoimetaja: Hille Saluäär

Kujundaja: Angelika Schneider

Projektijuht: Inge Laurik-Teder

Plaanime raamatu valmis saada kevadeks 2024 ja esitleda trükist Palmse mõisas.

Raamatu väljaandmist toetavad Eesti Kultuurkapitali Rahvakultuuri sihtkapital ja Lääne-Virumaa ekspertgrupp ning Eesti Rahvakultuuri Keskus (Virumaa pärimuskultuuri toetus).

Skip to content