Projektid

Leader / MTÜ Arenduskoda

Palmse mõisapargi metsaradade korrashoid, sildade parendus ja radade märgistus.

Leader / MTÜ Arenduskoda

Projekt “Eesti Politseimuuseumi arendamise I etapp”

Tegevuste lühikirjeldus: Projekti raames arendatakse edasi muuseumi ekspositsiooni ning teostatakse ehitustöid – ehitades välja kohtulabori ruumid ning õuealast atraktiivne väliekspositsiooni pind, mis täiendab muuseumi siseekspositsiooni reaalses suuruses politseitööks vajalike masinate ning harjutusalaga. Loe edasi.

VH+

Via Hanseatica Plus

Antud väljaanne valmis Euroopa Liidu rahalise abiga. Selle väljaande sisu eest
vastutab ainuisikuliselt Tartumaa Turism ning selles kajastatu ei peegelda mingil juhul Programmi ega Euroopa Liidu seisukohti.

Skip to content