UUDIS: Meie objekte külastasid ajakirjanikud, reisikorraldajad ja ettevõtjad

Via Hanseatica + newsletter

Via Hanseatica + newsletter nr.2

ISSUU

SA Virumaa Muuseumid on partneriks Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 poolt rahastatavale projektile ER48 Via Hanseatica Plus. Projektis osalevad mitmed organisatsioonid Eestist, Venemaalt ja Lätist. Projekti juhtpartner on SA Tartumaa Turism.

Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 eesmärk on edendada piiriülest koostööd Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahel, et soodustada sotsiaalmajanduslikku arengut mõlemal pool ühist piiri. Programmi koduleht on www.estoniarussia.eu.

Projektitaotlus esitati programmile 2017. aasta mais ning rahastusleping juhtpartneri ja Rahandusministeeriumi vahel sõlmiti 1. aprillil 2019. Projektipartneriteks on SA Virumaa Muuseumid, SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus, Leningradi regiooni turismiinfokeskus, Viiburi linnavalitsus, Pihkva linnavalitsuse piiriülese koostöö ja turismiosakond, Gatchina regiooni kultuuri- ja turismikomitee ning Peterburi linna ja regiooni esindajana riiklik ettevõte Mineral. Toetavate partneritena aitavad tegevuste elluviimisel SA Põhja-Eesti Turism, Pihkva regiooni kultuurikomisjon, Leningradi oblasti turismikomitee, Vidzeme Planeerimisregioon, Vidzeme turismiassotsiatsioon ning Peterburi linna keskkonna, looduskaitse ja ökoloogilise ohutusega tegelev komitee.

Programmi poolne osalus on 45961,20 eurot. Projekti kogueelarve kahe aasta peale on 510 068 eurot, millest omaosalusena kaetakse partnerite poolt 10%. 

Projekti ajaline kestus on 01.04.2019-31.06.2021, mille vältel keskendutakse tegevustes Peterburist (Narva ja Tartu kaudu) Riiga suunduva turismimarsruudi laiendamisele Rakvere ja Viljandi suunas Eestis ning Viiburi ja Pihkva suunas Venemaal. Marsruuti lisanduvad vanad hansalinnad ja paljud huvipakkuvad ajaloolised piirkonnad.

Oluline osa tegevustest on seotud piirkondade turundamisega, et suurendada turistide liikumist pealinnadest kaugemale ning pikendada turistide kohalolekuaega, pakkudes neile ühe reisi ajal huvitavaid külastusvõimalusi Via Hanseatica erinevates piirkondades ja riikides.

Soovitame visata pilk peale neile lehtedele:

Via Hanseatica koduleht

Via Hanseatica Instagramis

Via Hanseatica Facebookis

Lae alla tasuta e-raamat

Via Hanseatica brošüürid

Via Hanseatica Plus

Projekti peamised tegevused on:
–    Turundus: Via Hanseatica  (VH) laiaulatuslik turundus sotsisaalmeedia kanalites, kampaaniate läbiviimine, reklaammaterjalide loomine, VH piirkondade tutvustamine reisibüroodele ja meediale, omavaheline ristturundus.      
–    Võrgustiku arendamine: VH ettevõtjate ja teiste sidusrühmade (turismisektor) koostöö tugevdamine.      
–    Inimeste arendamine: riigisisesed ja rahvusvahelised koolitused ja õppereisid VH ettevõtjate poolt pakutavate teenuste sisu ja kvaliteedi parandamiseks.
–    VH temaatiliste pakettide täiendamine vastavalt sihtrühmade ootustele (loodus- ja seiklusturism, kultuuriturism, pereturism, toiduturism).

Programmi koduleht

Eesti Vabariigi Rahandusministeerium

Euroopa naabruspoliitika ja laienemisläbirääkimiste peadirektoraat

Euroopa Komisjoni reginaal- ja linnapoliitika peadirektoraat

Venemaa Föderatsiooni Majandusarengu ministeerium

Vh+rakvere
map
Skip to content