Virumaa Muuseumide kogude kasutamine

Sihtasutuse Virumaa Muuseumid kogudesse kuulub 117 763 museaali (seisuga 31.12.2022).

Museaalid leiate andmebaasist MuIS www.muis.ee 

Kogudega tutvumiseks kohapeal Rakveres toimub kokkuleppe alusel. Selleks palume aeg eelnevalt kokku leppida e-posti kogud@svm.ee või telefoni +372 322 5501 või +372 55 667355 teel.


Museaalide käsitsemine toimub kinnastes.

Museaalide laenutamine

Muuseum laenutab museaale ainult juriidilistele isikutele ning laenutamine on reguleeritud Virumaa Muuseumide kogude korraldamise eeskirjaga.

Sellest lähtuvalt:

Museaali ajutiseks kasutamiseks ja muuseumist väljaandmiseks vormistatakse väljaandeakt. Kui museaali soovib kasutada infosüsteemiga MuIs liitunud muuseum, esitab ta vastava taotluse andmebaasi vahendusel.

Kui museaali soovib kasutada juriidiline isik, kes ei ole liitunud infosüsteemiga, siis esitab ta kirjaliku taotluse, kus on sõnastatud museaali kasutamise eesmärk ja turvalisuse ning säilimise tagamise meetmed. Museaali kasutada andmisel koostatakse samuti Väljaandeakt.


Muuseumil on õigus käia oma museaalide olukorda kontrollimas. Laenu saaja ei tohi museaale konserveerida ega edasi laenata. Ajutiselt välisriikidesse saadetavad museaalid tuleb kindlustada.
Laenu saajal on kohustus viidata Sihtasutusele Virumaa Muuseumid.

Museaalidest koopiate tegemine ja kasutustingimused

Esemetest vormide võtmine lepitakse kokku iga üksikjuhtumi kohta eraldi.
Museaalide digitaalsed koopiad ja pildistused valmistatakse üldjuhtudel Virumaa Muuseumides.
Museaalide laenutamine mujal koopiate tegemiseks või filmimiseks toimub ainult erandkorras peavarahoidja eriloal ja muuseumitöötaja juuresolekul.

Tellija on kohustatud pildi avaldamisel selle allkirjas või viites osundama originaalteose teadaolevale autorile ja Virumaa Muuseumidele koos museaali numbriga.

Tellija vastutab autoriõiguse seaduse täitmise eest.
Kasutustingimuste rikkumise korral on muuseumil õigus keelduda tellija teenindamisest.

Virumaa Muuseumide kogude fotod on leitavad ja allalaaditavad Muuseumide Infosüsteemist MuIS. Kui teile vajalik foto puudub, siis palun tellige foto kogud@svm.ee. Suuremahulised tellimused täidetakse lepingu korras.

Viitamine

Muuseumi materjalide kasutamise korral on kasutaja kohustatud viitama originaalmaterjalidele. Palume järgida museaalide tulmekoode.
Näide: viide fotole või fotonegatiivile Virumaa Muuseumide kogust RMF 100:1 või RMFn 976:1.
Näide: viide esemele Virumaa Muuseumide kogust RM 991 Aj 321:1 või RM 7187:10 Aj
Näide: viide arheoloogilisele leiule Virumaa Muuseumide kogust RM 121 A 5:135

Näide: viide kunstiteosele Virumaa Muuseumide kogust RM 6457 K 479:2 või RM 7191:1 K
Näide: viide Virumaa Muuseumide arhiivkogu materjalile RM 890 Ar1 1858:6 või RM 7198:2 Ar1

Carl Sarap. Pikk tänav Rakveres. 1930. aastad. SA Virumaa Muuseumid, RMF 881:2
Skip to content