Trükised ja Virumaa Muuseumide toimetised

Informatsioon ja tellimine: info@svm.ee


Leiate meie väljaandeid ka Virumaa Muuseumide muuseumipoodidest.

Liis Pählapuu

Õied aknal. Richard Sagritsa lillemaalid, natüürmordid ja Kalame aed

SA Virumaa Muuseumid, 2023

32 lk

5 eur

Näitust saatev ja rikkalikult illustreeritud brošüür annab ülevaate Richard Sagritsa (1910–1968) natüürmortidest peatudes pikemalt kaheksal erineval teosel ja Kalame aial ning kiviktaimla lool. Sagrits on kunstilukku jäädvustunud eelkõige omapäraselt eheda ja värvitundliku maastikumaalijana, vähem tuntakse tema vaikelusid. Ometi on Sagrits just natüürmortides saanud kõige selgemalt väljendada oma sügavamat olemust maalijana – keskendumist esiplaani jõulisele võimendamisele. Sagrits maalis natüürmorte kogu elu ja omaette liinina jutustavad need tema elukäigust, kogetud paikadest, ruumidest, teda ümbritsenud esemetest. Kalamel valminud teosed, mis kujutavad lihtsaid taluesemeid ja ajahetkes sealsamas õitsevaid tagasihoidlike õiekroonidega taimi, on maalitud rahulikus toonide kooskõlas ja mõjuvad jäädvustustena maal veedetud pikkade suvede vaiksest atmosfäärist, Sagritsale lähedasest omaruumist.

Kujundaja: Marje Eelma, Tuumik Stuudio

Keeletoimetaja: Hille Saluäär

Trükk: Trage

Odette Kirss

Rakvere elanikud kreisilinna aastail 1783-1917 

SA Virumaa Muuseumid, 2021

376 lk

25 eur

Mahukas raamat Rakvere ajaloost on jätk eelmistele Odette Kirsi teostele. Ent seekord keskendub autor peamiselt inimestele, kes tegutsesid Rakveres kreisilinna aegadel, 18. sajandi lõpust kuni 19. sajandi alguskümnenditeni. Lugeda saab toonastest Rakveres elanikest, nende päritolust, tegevusaladest ja edasisest saatusest. Oma esivanemaid võivad rakverelaste seast leida eestlaste kõrval ka sakslased, venelased, rootslased, soomlased, taanlased, šveitslased, juudid jt. Eesti ajaloos on Rakverega seotud inimeste roll olnud kõige olulisem just hariduse ja kultuuri vallas.

Toimetaja: Uno Trumm

Jüri Kuuskemaa

Mööbel gootikast art déco’ni. Virumaa Muuseumide mööblikogu

Furniture from Gothic to Art Déco. Collection of Furniture at the Museums of Virumaa

Tallinn/ Kunst, 2012

162 lk

Virumaa Muuseumide mööblikogus on Eestis haruldasi ja väärtuslikke esemeid alates gooti ja renessanss-stiilis kappidest, üksikuid näidiseid barokist ja rokokoost. Kõige paremini on esindatud meie mõisate kuldajastust pärinev mööbel varaklassitsismist biidermeierini. Seejuures leidub nii Peterburis, Tallinnas kui Tartus valmistatud esemeid. Ei puudu ka mõisatislerite tööd. Rakvere tisleritele (tsunft loodi alles 1841. aastal) omistatud kindlalt dateeritavaid töid leidub alates 19. sajandi lõpust kuni II maailmasõjani, historitsismist art déco’ni. 

Rikkalikult illustreeritud teosest leiab huviline Virumaa Muuseumide mööblikogu paremiku. 

raamat2

Odette Kirss

Rakvere ajalugu kõige vanemast ajast kuni 1944. aastani

SA Virumaa Muuseumid ja Tänapäev, 2005

215 lk, 3. trükk

Läbi müüdud

Raamat annab ülevaate Rakvere linna kujunemisest, hävingutest sõdades ja taasärkamistest. Juttu tehakse linnaelanike võitlusest oma õiguste eest Rootsi ajal ja 18. sajandil, Rakverest kui kreisi- ja maakonnakeskusest. Autor annab ülevaate linna haridus- ja kultuurielust ning Rakveres elanud ja tegutsenud tuntud inimestest.

raamat1

Odette Kirss

Rakvere lood ja legendid

SA Virumaa Muuseumid ja Tänapäev, 2004

183 lk

Läbi müüdud!

Ajalugu ei ole ainult faktide ja sündmuste jada. Raamat annab pildi Rakvere elust läbi kohalike inimeste, olgu need siis kaupmehed või käsitöölised, aadlikud, ametnikud, haritlased, lihttöölised või lõbunaised. Nemad on andnud oma linnale näo ja sisu, kohtadele nimed, ehitanud hooned, rajanud koole, ettevõtteid ja seltse. Autor on trükise koostamisel kasutanud peamiselt rahvajutte ja mälestusi, mis on talletatud Virumaa Muuseumide arhiivkogus, aga ka Eesti Kirjandusmuuseumis, ERMis ja Eesti Keele Instituudis. 

Rakvere lood ja legendid

Oliver Pagel, Odette Kirss

Rakvere linnuse ajalugu: esimesest aastatuhandest 20. sajandini 

SA Virumaa Muuseumid ja Tänapäev, 2008

117 lk

Läbi müüdud!

Rakvere linnus, pika ja värvika minevikuga vana kindlusehitis, on valvanud kohaliku linna ja ümbruskonna üle juba sajandeid. Rasked minevikusündmused on jätnud majesteetliku ehitise palgesse oma karmi jälje. Pärast suuri sõdu jäi linnus juba 17. sajandi alguses varemeisse. Tänaseks on linnuse müürid ja osa ruume renoveeritud ning külastajaile avatud. Linnusest on saanud Lääne-Virumaa üks tuntumaid ajaloolisi ja ka turismiobjekte. Seetõttu ongi üllatav, et mahukas ülevaade linnuse minevikuloost on seni kirjutamata. Huviliste ees on esimene sellealane katsetus.

palmse lood

Palmse lood / Geschichten von Palms

Toimetaja: Eve Ong

SA Virumaa Muuseumid, 2006

61 lk

Trükisesse on kogutud Friedrich Reinhold Kreutzwaldi kirja pandud ning rahvasuust korjatud jutud Palmse mõisa ja sealsete mõisnike kohta.

 

Toimetised 2021

SA Virumaa Muuseumid Toimetised 2021

Koostaja: Uno Trumm

SA Virumaa Muuseumid, 2021

157 lk 

15 eur

Artiklite kogumik on pühendatud Eesti politseiajaloole sisaldades Uno Trummi artiklit “Politsei sõiduvahenditest aastail 1920-1940” ning Eesti Politseimuuseumi kohtumiste sarjas Politseiakadeemia toimunud kohtumiste ülevaateid 1990. aastatel tuntud politseinikega nagu Koit Pikaro, Lembit Kolk, Ain Seppik, Villu Vane, Jüri Pihl, Urmas Sõõrumaa ja Kalev Prillop. Lisaks sisaldab trükis 2015. aastal toimunud Politseimuuseumi konverentsi “Eesti politsei metsikutel 90ndatel” ettekandeid, mille pidasid: Jaan Ginter, Andres Anvelt, Kalle Laanet, Jüri Pihl, Ain Seppik, Priit Männik, Tarmo Kohv, Villu Vane ja Indrek Tibar. 

Müügil Virumaa Muuseumide muuseumipoodides.

SA Virumaa Muuseumid Teatised 2017

SA Virumaa Muuseumid Toimetised 2017

Koostaja: Uno Trumm

SA Virumaa Muuseumid, 2017

174 lk

Kogumik sisaldab järgmiseid artikleid:

Tõnu Raid kirjutab Virumaa ristimisest, Susanna Murel Palmse Pahlenite raamatukogust, Riho Paramonov Lurichist rahvuslase ja moderniseerijana. Uno Trumm on koostanud viis artiklit, mis räägivad katkuepideemiast Palmse mõisas aastatel 1710-1711 ja seejärel seal elanud inimestest. Lisaks veel Palmse talupoegade elulugudest 18. saj alguses, Muike külast ja selle inimestest samal perioodil ja Palmse mõisa maavaldustest 1807. aastal.

Kogumik on kättesaadav ka veebis. Vaata SIIT!

SA Virumaa Muuseumid Toimetised 2015

Koostaja: Uno Trumm

SA Virumaa Muuseumid, 2015

120 lk

Kogumik sisaldab järgmiseid artikleid:

Uno Trumm kirjutab nii Rakvere linnusest ja maakonnast Liivi sõja ajal kui ka Toolse linnuse konserveerimisest. Susanna Murel teemal “Kui Jumal on olemas, siis on ta lontrus!” Palmse mõis ja mõisnikud rahvapärimusest. Odette Kirsi artikkel räägib Eesti soost haritlaste osast kreisilinna Rakvere elus 18. saj lõpus ja 19. saj I poolel. Teet Veispak annab oma artiklis ülevaate Eesti Kunstnike Liidu varasemast ajaloost keskendudes 17. augusti 1944 peakoosolekule Moskvas. Pilvi Põldma avab oma artiklis Virumaa Muuseumide kogude lugu. Angelika Aitman tutvustab muuseumipedagoogide töid ja tegemisi.

Kogumik on kättesaadav ka veebis. Vaata SIIT!

Toimetised

SA Virumaa Muuseumid Toimetised 2012

Koostaja: Uno Trumm

SA Virumaa Muuseumid, 2012

195 lk

Kogumik sisaldab järgmiseid artikleid:

Reeli Freiental kirjutab krahv Peter Ludwig von der Pahlenist – Vene keisririigi sõjaväelasest ja riigitegelasest. Evelin Rikma Singeri õmblusmasina 160 sünnipäevast. Ants Leemets annab ülevaate sellest mis on muuseum ja kuidas mõõta muuseumi tegevuse tulemusi. Tõnno Jonuksi artikkel käsitleb Kiltsi mõisa – keskaegsest kivimajast esindusliku härrastehooneni. Oliver Pagel on kirjutanud artikli Rakvere invaliidide komandost. Odette Kirsi artikkel räägib eestlastest kreisilinna Rakvere elus 18. saj lõpul ja 19. saj I poolel. Uno Trumm kirjutab Toolse linnusest, Teet Veispak Eesti kunstnike teest Jaroslavli. Kaja Visnapuu heidab pilgu täiskasvanud muuseumikülastajale kui elukestvale õppijale.

Kogumik on kättesaadav ka veebis. Vaata SIIT!

Skip to content