Palmse mõisapargi metsaradade korrashoid, sildade parendus ja radade märgistus.

Kokkuvõte projekti tegevustest ja eesmärkidest:

Palmse pargi üldpindala on üle 210 ha. Park koosneb mitmest eriilmega osast – regulaarpark, maastikupark ja parkmets. Palmse mõisa külastajad soovivad liikuda õues, eriti praegusel, erilisel ajal, kui riigis on kehtestatud piirangud. Erinevas vanuses õpilased käivad Palmse mõisa matkaradadel õppeprogramme läbi viimas Palmse töötaja eestvedamisel (programmi läbiviija). Hetkel on mõisa metsarajad halvas seisukorras.

Kolm silda on ajahambast puretud ja väga ohtlikus seisus, lauad mädanenud ja augud sees. Sillad vajavad põhjalikku uuenduskuuri, et neid oleks ohutu ületada. Samuti on kolme raja sildistus kulunud ja kliendil on keeruline orienteeruda, kui info on kulunud ja raja märgistust pole enam näha.

Kolmas probleem on radade kinnikasvamisega ja metsa korrashoiuga. Eesmärk on pakkuda erinevatele sihtgruppidele turvalist ja erilist elamust Palmse mõisa loodusradadel, mis annab tuntust ja positiivsust ning ajaloo- ja loodusteadmised nii kogukonnas, kui terves Eestis tervikuna. Soovime võimaldada tööd meie giididele ja nimetatud toetusmeede aitab plaanitud tegevusi jätkusuutlikult pakkuda.

Leader / MTÜ Arenduskoda

Skip to content