Muuseumi koguhoidja-säilitaja Eve Einmann omab nüüd VI taseme arhiivi- ja raamatukogu pabermaterjali konservaatori kutsetunnistust.

Meie koguhoidja-säilitaja Eve Einmann tegi ära konservaatori kutseeksami ja omab nüüd VI taseme arhiivi- ja raamatukogu pabermaterjali konservaatori kutsetunnistust.

Eve alustas tööd muuseumis 2004. aastal giidina, mille kõrval tegeles ka fotokogu sisestamisega andmebaasi MuIS. 2014. aastal asus Eve tööle koguhoidja-säilitaja ametikohale ning tema hoole alla sai muuseumi arhiivdokumentide kogu. Seoses ameti vahetusega on Eve osa võtnud erinevatest koolitustest ja seminaridest.

Alates 2017.a. alustas Eve nö selliõpet Konserveerimis- ja digiteerimiskeskuses Kanut. Tänu Kanuti esemete konserveerimise osakonna juhataja Heige Peetsile, kes pakkus välja võimaluse praktiliseks väljaõppeks, hakkas Eve juhendaja Tea Šumanovi käe all omandama erinevaid konserveerimisalaseid oskusi. Väikesemõõtmelisi dokumente korrastas ja konserveeris ta muuseumis kohapeal,  suuremad ja keerulisemad tööd tegi Kanuti ruumides.

Roosteplekkide eemaldamine

Eve osales 2019.a. Kanutis ka suuremõõtmelise (3800 x 4212 mm) Palmse mõisa kaardi (RM 7045 Ar1_2099:1) konserveerimises ja üheks eksamitööks oli  Tudu mõisa heinamaade kaardi (RM 2612 Ar1_634:10) konserveerimine.

Tudu mõisa heinamaade kaart enne konserveerimist

Tudu mõisa heinamaade kaart pärast konserveerimist

Aastatel 2018-2019 osales muuseum üleriigilises arhiivdokumentide digiteerimise projektis, mille tulemusel digiteeriti muuseumi kogust 582 museaali ca 8000 lehekülge. Praktiliselt kogu see materajal vajas enne digiteerimisele saatmist puhastamist, sirutamist, korrastamist. Ilma Eve oskusteta ei oleks see meie muuseumi jaoks võimalik olnud. Praegu valmistume osalema järgmises digiteerimisprojektis, mille abil saame avalikkusele kättesaadavaks teha ca 40 000 lehekülge materjali ning ka see materjal vajab korrastamist ja puhastamist.

Õnnitleme oma kolleegi Eve Einmanni!

.

Skip to content