Muuseumi kogu suuruseks 2016. aasta lõpu seisuga on 122 024 museaali

Möödunud aastal täienes muuseumi kogu mitmete esemetega, mis seotud sõjaeelse Eesti Vabariigi politseiga. Juba praegu on näitusel väljas politseiohvitseri mõõk. Oleme saanud ka mõned politsei spordivõistluste auhinnad ja fotod. Kaasaja politsei materjalide osas on kasvanud vormiriiete kollektsioon, mida loodame külastajatele eeloleval suvel näidata.

Kohaliku ajaloo osas laekus materjali kooli- ja pioneerielu, kolhoosi- ja kultuurielu teemadel. Näidetena võib nimetada Rakvere Internaatkooli, Vaeküla kooli, Palmse pioneerilaagri fotoalbumid, Rakveres väga hästi tuntud muusiku Jüri Takjase tegevusega seotud esemed, omaaegse aktiivse seltsitegelase ja pedagoogi Oskar Kalmisto käsikirjad ning kaupmees Ivan Duškini fotod. Kogusse lisandusid mõned ajaloolised kaalud, mõõdunõud ning ametirahad.

Püsinäitustel Palmse mõisas, Politseimuuseumis, Rakvere linnakodanikumajas ja linnuses oli eksponeeritud 2212 museaali, erinevatel väiksematel ajutistel näitustel lisaks veel üle 200 museaali.

Sügisel, Rakvere Gümnaasiumi sünnipäeva aegu, koostasime gümnaasiumile väikese vitriininäituse vormimütsidest ning märkidest ja sõrmustest. Et järgmised sellised näitused oleksid esinduslikumad, siis ootame ja oleme valmis säilitama koolide sümboolikaga seotud esemeid – nii sõrmuseid ja märke kui ka muid asju. Ühtlasi ootame oma kogusse ka praegu maakonna koolides kasutusel olevaid koolivorme või koolide sümboolikaga rõivaesemeid.

Veebruaris-märtsis tutvustame linnakodaniku maja pööningul oma pabernukkude kollektsiooni ning kutsume külla mõned nukud Tallinna linnamuuseumist. Loodame, et näitusest ajendatuna meie pabernukkude kogu täieneb.

Kuid loomulikult kogume ja säilitame ka muid aja- ja kultuurilooliselt huvitavaid esemeid. Seega on ka edaspidi kõik annetajad ja koduloo-uurijad muuseumisse oodatud.

Muuseumi kogus leiduvaga on võimalik tutvuda portaali www.muis.ee vahendusel. Andmete täiendamine ja fotokujutiste lisamine sellesse üleriigilisse muuseumide andmebaasi jätkub pidevalt.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

Skip to content