KUULUTAME VÄLJA AVALIKU KONKURSI SIHTASUTUSE VIRUMAA MUUSEUMID JUHATUSE LIIKME KOHA TÄITMISEKS

arheoloogiakoguSihtasutus Virumaa Muuseumid kuulutab välja avaliku konkursi Sihtasutuse Virumaa Muuseumid juhatuse liikme koha täitmiseks. Virumaa Muuseumid on Eesti muuseumimaastikul alati silma paistnud kultuuripärandi vahendamise ja eduka majandamise sümbioosina. Sihtasutuse eesmärk on Lääne-Virumaa kultuuripärandi kogumine, säilitamine, uurimine ja vahendamine. Sihtasutus haldab kaheksat Lääne-Virumaal asuvat objekti: Palmse mõis, Rakvere linnus, Eesti Politseimuuseum, Rakvere Linnakodaniku Majamuuseum, Rehbinderi maja Karepa Kalame talu, Toolse linnus ning Altja kõrts ning võrgukuurid.

Juhatuse liige vastutab sihtasutuse igapäevase töö ja strateegilise juhtimise eest. Oluline ülesanne on muuseumi sisulise ning majandustegevuse lühi- ja pikaajaline planeerimine ning kavandatu elluviimine. Juhatuse liikme ülesanded tulenevad sihtasutuse nõukogu otsustest, sihtasutuse põhikirjast ja kehtivatest õigusaktidest.
Kandideerimise eeldus on:

Kasuks tuleb rahvusvahelise koostöö kogemus.

Kasuks tuleb kogemus avalikust sektorist, kuid väärtustame ka juhtimiskogemust erasektorist.

 

Kandideerijal palume esitada:

Töökoht asub Rakveres.
Tööle asumine: veebruar 2020.
Juhatuse liikme volituste tähtaeg on kuni viis aastat.

Dokumendid palume esitada hiljemalt 17. jaanuaril 2020 e-posti teel digitaalselt allkirjastatuna aadressil info@svm.ee

Lisainfo:

Marko Pomerants

SA Virumaa Muuseumid nõukogu esimees

marko.pomerants@neti.ee

+3725031365

http://svm.ee/et/uudised/kuulutame-valja-avaliku-konkursi-sihtasutuse-virumaa-muuseumid-juhatuse-liikme-koha

Skip to content