Ajalooblogi:Palmse mõis vanadel kaartidel

Kuigi hetkel on Palmse mõis külastajatele suletud,  saab kunagi mõisale kuulunud maa-alaga tutvuda ka digitaliseeritud kaartide kaudu!

Mõisamaade kaardid annavad ajaloohuvilistele võimaluse jälgida mõisa arengut  ning võrrelda maastiku ja elukeskkonna muutusi. Lisaks on paljud vanad kaardid kaunilt illustreeritud kunstiteosed. Palmse mõisa maid ja piire kujutavaid kaarte on Eesti arhiivides arvukalt ning siinkohal tahaksingi välja tuua mõned põnevamad eksemplarid. Kuna mõned Palmse mõisnikud olid harrastuskunstnikud, on osa kaarte sündinud nende sulest. 

Esimene teadaolev mõisasüdant kujutav kaart pärineb aastast 1753 ning on joonestatud Palmses sündinud Gustav Friedrich von der Pahleni (1730-1790) poolt, kes tegeles mõisa majandamisega pärast oma isa, Arend Dietrich von der Pahleni surma.

Karte von dem Hoflage Palms 1753
Palmse mõisasüda 1753. Karte von dem Hoflage Palms 1753 (EAA 1690.1.34)

 

Vabahärra Carl Magnus von der Pahlen (1779 – 1863) joonestas oma noorusaastatel mitmeid kaarte Palmse mõisasüdamest ja seda ümbritsevatest maadest. Alloleval kaardil aastast 1795 on kujutatud Eru ranna talukohti ja nende ümbrust. Ära tuleks märkida, et 1795. aastal  oli C. M. von der Pahlen kuueteistkümneaastane noormees. 

Karte von den Erroschen Strand
Eru ranna talupered. Karte von den Erroschen Strand Gesinden mit ihren Gegenden.(EAA 1690.1.45)

 

1840. aastal parun Peter von der Pahleni poolt joonistatud kaardi teeb omapäraseks ülemises paremas nurgas olev mõisahoone 1. korruse põrandaplaan. Lisaks on täpselt näha erinevate hoonete asukohad ning nende eesmärk. 

Plan des Hofes Palms 1840
Palmse mõisasüda 1840. Plan des Hofes Palms 1840. (EAA 1690.1.36)

 

Üks detailsemaid kaarte Palmse mõisast pole siiski tehtud von der Pahlenite, vaid vannutatud maamõõtja Carl August Jürgensi poolt. 

1970-ndatel aastatel leiti Palmse mõisa pööningult katuse vahetuse käigus suur (3,8×4,2m) Palmse mõisamaade kaart, mis oli arvatavasti sinna jäänud pärast Pahlenite lahkumist Saksamaale. Kaardi joonestas ja koloreeris vannutatud maamõõtja Carl August Jürgens aastatel 1859 – 1864, vabahärra Carl Magnus von der Pahleni tellimusel. J. Whatmani paberivabriku vesimärgiga kaltsupaberile akvarellide ja tindiga joonestatud kaart koosneb 35st omavahel kokku liimitud paberpoognast.   Aastatel 2002 – 2018 rippus kaart Palmse mõisas kindrali toa seinal, kuid tingitud ebasobivatest tingimustest halvenes kaardi seisukord.

2018. aastal võeti ette kaardi konserveerimis- ja digiteerimistööd koostöös SA EVM Konserveerimis- ja digiteerimiskeskusega KANUT. 

OÜ Artproofis valmistati koopia, mis nüüd on originaalkaardi asemel Palmse mõisas eksponeeritud. 

Special KarteRM_7045_Ar12099
Pilt SPECIAL KARTE von dem im Ehstlandischen Gouvernement Wierlandische Kreise und St. Katharinenschen Kirchspiele belegenen privaten Gute PALMS. Aufgemessen und gezeichnet in den Jahren von 1859 bis 1864 vom beeidigten Landmesser C. Jürgens. (RM_7045 Ar1 2099:1)

 

Digiteeritud kaartidega saab tutvuda Rahvusarhiivi kaartide infosüsteemis aadressil  www.ra.ee/kaardid.

Susanna Murel
SA Virumaa Muuseumid teadur

Skip to content