Ajalooblogi:Webermann ja Leetberg

Saabuvate ülestõusmispühade eel sirvides muuseumikogus olevaid pühadekaarte hakkasid silma kaks kaarti, mis saadetud tuntud keelemehele Kaarel Leetbergile 1942. ja 1943.a.

Kaart ülestõusmispühadeks Otto Alexander Webermannilt Karl Leetbergile 1942.a.

RM_2811Ar12034_16_3RM_2811Ar12034_16_2

RM_2811Ar12034_16_1
RM 2811 Ar1_2034:16

 

Kaart ülestõusmispühadeks Otto Alexander Webermannilt Karl Leetbergile 1943.a.

RM_2811Ar12034_19_3RM_2811Ar12034_19_2

RM_2811Ar12034_19_1
RM 2811 Ar1_2034:19

 

Meenutame, et mõlemad Virumaalt pärit ja Rakvere Gümnaasiumis õppinud mehed on Eesti kultuuriloos tuntud tegijad – üks keele- ja teine kirjandusteadlane.

RMF1067_60_1.jpg
Kaarel Leetberg (RMF 1067:60)

Kaarel Leetberg (1867–1945) on pärit Vihula valla Armi karjamõisa rentniku perest. Ta õppis Rakvere algkoolis ja kreiskoolis ning Peterburi Anna Gümnaasiumis. 1893.a. lõpetas Tartu Ülikooli filoloogiakandidaadi kraadiga võrdleva keeleteaduse alal. Kaarel Leetberg oli aastast 1917 Rakvere poeglaste gümnaasiumi eesti keele õpetaja, 1922–1931 gümnaasiumi direktor. Keeleteadlasena uuris Leetberg keelekorraldust, koostas keeleõpikuid, avaldas keeleteaduslikke brošüüre. Lisaks keeleteadusele tegeles K. Leetberg ka tõlkimisega. Ta on vahendanud eesti keelde J. Aho, H. C. Anderseni, L. Tolstoi jt teoseid, tema tõlkes on ilmunud ka B. Russowi „Liivimaa kroonika“

RMF1317_8
Otto Aleksander Webermann Rakvere Linna Ühisgümnaasiumi õpilasena 1935.a. (RMF 1317:8)

Otto Aleksander Webermann (1915–1971) on pärit samuti Vihula vallast, aga tema sündis Kavastu küla taluomaniku peres. Õppis Kavastu ja Vihula algkoolis, aastatel 1930 – 1935 Rakvere Ühisgümnaasiumis. Ta alustas õpinguid Tartu Ülikoolis filosoofiateaduskonnas, kuid sattus Õpetatud Eesti Seltsi ülesandel Saksamaale. II maailmasõja lõpuaastal mobiliseeriti ta Saksa sõjaväkke, millele järgnes sõjavangilaager. Sõjajärgsetel aastatel töötas Webermann Lübeckis ja Göttingenis õpetajana. 1951.a. sai Göttingeni Ülikoolist doktorikraadi ning töötas samas aastaid õppejõuna. Tema uurimisteemadeks oli peamiselt 18.saj lõpu – 19. saj alguse eesti kirjandus ning rahvusvahelised kirjandussuhted.

 

Pilvi Põldma

Peavarahoidja

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content