90. aastat muuseumit

Esimene üleskutse kohaliku muuseumi loomiseks ilmus ajalehes Virulane 1925. a. Ajalehe toimetaja Arved Palgi kutsus inimesi üles: „Meie ei tohi enam viivitada, vaid seame omale eesmärgiks kohaliku muuseumi asutamise, kuhu koondame kogud, millede abil oma rahva endist elu ja meie loodust tundma õppida võime“. Mõte arenes ja varsti koostasid Arved Palgi, Richard Leemets ning Voldemar Matson Rakvere Muuseumi Seltsi põhikirja, mis registreeriti 11.02.1927.

16508922_1713713725320957_8018463412919894746_n.jpg

Rakvere muuseumi seltsi juhatus 1928.a. Vasakult istuvad: abiesimees Reinhold Martin, esimees Arved Palgi, kassahoidja abi Arnold Liiv. Seisavad vasakult: kirjatoimetaja Voldemar Matson, laekahoidja Richard Leemets, kirjatoimetaja abi Harald Stunde.

Skip to content