Palmse mõisas kõneldakse baltisakslaste seltsielust

Neljapäeval, 13. oktoobril, algusega kell 10 toimub Palmse mõisas Virumaa Muuseumide konverents “Baltisaksa seltsid ja seltsielu”.

Eesti- ja Liivimaa seltsielu elavnes 19. sajandil seoses ühiskonnas toimunud muutustega. Baltisakslaste identiteediotsingutega üha vaenulikumaks muutuvas Vene tsaaririigis kaasnes seltside asutamine, mille eesmärk oli ennekõike kohaliku sakslaskonna rahvus- ja ühtsustunde edendamine ning traditsioonide säilitamine.  

Siinmail oli 20. sajandi alguseks välja kujunenud mitmekesine kirev seltsielu, hõlmates teaduse, kultuuri, spordi, vabaajaveetmise jm valdkondi. Virumaa Muuseumide vanemteadur Uno Trumm: “Arvestades toonaste koduste vabaaja veetmise võimaluste piiratusega, pakkus seltsielu ja selles osalemine vaheldust argipäeva töödele-tegemistele, ajaviidet ja elamusi. Baltisakslaste ja eestlaste kultuuriruum oli tihedalt läbipõimunud, selles on olnud nii koostööd, konflikte, ühisosa leidmist ja vastandlikke arusaamu, kuid kahtlemata on baltisakslastel olnud oluline roll siinse kultuuri- ja teaduselu edendamisel sh ka kohaliku pärandi säilitamisel”. Baltisaksa seltsielu jätkus ka pärast nende ümberasumist Eestist.

Konverentsil tutvustab dr Eike Eckert Lüneburgi Ida-Preisi muuseumist baltisakslaste ühenduse, Carl-Schirren-Gesellschafti tegevusest. Vabamüürlikust liikumisest Eesti aladel aastatel 1771-1820 räägib Eesti Ajaloomuuseumi teadur Anne Ruussaar. Tartu Ülikooli germanistika professor Reet Bender annab ülevaate  Tartu tudengite ja linnakodanike seltsielust 19. sajandil, loodus- ja loomakaitseseltsidest Balti provintsides 19. sajandil räägib Tallinna Ülikooli baltisaksa uuringute ja keskkonnaajaloo professor Ulrike Plath. Konverentsi lõpetab Eesti Ajaloomuuseumi teadusdirektori Krista Sarve ettekanne baltisakslaste rollist Eesti arheoloogia sünnis.

Konverents toimub Palmse mõisas 13. oktoobril algusega kell 10.00 ja lõpeb orienteeruvalt 16.00. Konverentsi osalustasu on 15 eurot (sisaldab ka lõunat). Registreerumine 10. oktoobrini.  

Registreerumine ja info konverentsi kohta siit või Virumaa Muuseumdie kodulehelt www.svm.ee.

Konverentsi korraldamist toetab Eesti Kultuurkapital.

Foto: Palmse mõis. Kaspar Pokk.

Skip to content