Loeng: Fred Puss “Eesti perekonnanimede kujunemisest”

Laupäeval, 14. oktoobril 2023 kell 11 ootame huvilisi kuulama Tartu Ülikooli doktorandi, Eesti Isikuloo Keskuse juhi Fred Pussi ettekannet „Eesti perekonnanimede kujunemisest“. Loeng toimub Rakvere Linnakodaniku Majamuuseumis (Pikk 50).

Osalemine sooduspiletiga: 3 eurot

Fred Puss räägib loengus lähemalt sellest, kuidas eestlased endale perekonnanimed said. Juttu tuleb perekonnanimede kasutuselevõtust kogu maailmas ja Eestis, pilk heidetakse ka Virumaal levinud nimedele. Fred Puss on öelnud, et meie perekonnanimed on muutunud rohkem, kui me adume ning harjunud oleme ja stabiilsuse saavutasid need alles 80 aastat tagasi.

Ettekandes saab nii mõndagi teada ka perekonnanimede tähendusest. Eestis 1820.–1830. aastail toimunud perekonnanimede üldise paneku käigus peab nimede tähenduse selgitamisel arvesse võtma nii piirkondlikke kui ja kohaajaloolisi eripärasid. Nimede valik on mõjutatud nimede panijatest (Põhja-Eestis tuleb tähendusi otsida rohkem saksa, Lõuna-Eestis eesti keelest) ja murdekeelest.

Eesti perekonnanimede puhul paelubki Fred Pussi nende unikaalsus, mis tuleneb nii meie keelest kui ka nimepanekul kasutatud fantaasiast.

Kadri Taim, Marjo Többine, Marjo Kerjaja, Krõt Surmalik … Pildil on väljavõte Viru-Nigula kihelkonna Vasta mõisa 1835. aasta perekonnanimede paneku raamatust huvitavate nimedega.

Fred Puss on Tartu Ülikooli ajaloo ja arheoloogia instituudi doktorant, Eesti Isikuloo Keskuse asutaja ja juht, Eesti Keele Instituudi leksikograaf-nooremteadur, Eesti Genealoogia Seltsi auliige ja veel mitme seltsi liige. Laiem üldsus teab teda ka populaarse telesaate „Sinu uus sugulane“ meeskonnast.

Toetab:

Skip to content