Piinakamber, põrgu ja surmatuba

Keskaegsete inimeste kolm suurt hirmu olid hirm piinamise, surma ja põrgu ees.

Piinakambris eksponeeritakse keskaegseid piinariistu. Keset tuba seisab piinapink, mis on valmistatud keskaegse piinapingi jooniste järgi. Piinakambrit saab külastada ainult giidi juhtimisel, kuna just see on elamuse tekitamiseks vajalik. Piinakambris tutvustatakse lisaks piinariistadele, timuka ametit ja staatust keskajal, katoliku kiriku suhtumist ketseritesse ja nõidadesse. Surmatoas on läbivaks teemaks keskaja inimese üks hirmudest – surm, millele järgnes kas taevas või põrgu.

Teema illustreerimiseks on ruumis välja pandud fragment surmatantsust, mida kujutavad mannekeenid – keiser ja keisrinna, linnaisa ja piiskop. Kujud seisavad vaheldumisi luukeredega. Külastajale tutvustatakse surmatantsu motiivi, mis oli teemaks mitmetel keskaegsetel kunstnikel. Räägitakse keskaja inimese suhtest surmasse.

Atraktiivsuse tõstmiseks asub keset ruumi kirst, kust giidi eestvedamisel kerkib rahva sekka luukere. Põrgu on kolmas keskaegse inimese suurimaist hirmudest. Ruum on üles ehitatud labürindina, mida läbides saab külastaja peamisi keskaegse inimese ettekujutusi põrgus asuvaist koledustest ja piinadest. Põrgu ehitati käesoleval (2015) aastal ümber ning on nüüd olulisemalt suurem ja hirmsam kui varem. Kõigis kolmes ruumis on vastav helitaust ja valguskujundus.

Skip to content