Richard Sagritsa muuseum Karepal

Kalame talus Karepal on kunstnik Richard Sagritsa sünnikodu ja seal tegutseb kevadest sügiseni avatud muuseum. Kunstniku sünnikodus valmis arvestatav hulk tema maaliloomingust.

Richard (1910-1968) ja Alice Sagrits (1909–1997) pärandasid Rakvere muuseumile Kalame talu hooned ja ka suure hulga kunstiteoseid. Kollektsiooni hulgas on suurem osa Richard Sagritsa looming, kuid on ka talle kuulunud teiste kunstnike töid. Virumaa Muuseumide kogus on perekonna pärandina hoiul 1460 kunstiteost, ajalookogus 280 eset, arhiivkogus 288 säilikut ja üle 700 foto. Kunstikogus on lisaks Richard Sagritsa teostele esindatud ka Nikolai Triik, Eduard Viiralt, Eerik Haamer, Aino Bach, Elmar Kits, Ott Kangilaski, Andrus Johani jt.

Rakvere Muuseumis toimus esimene Sagritsa pärandit tutvustav näitus 1997/98. aastal. Kalame talu Karepal on Virumaa Muuseumide üksusena avatud 2002. aastast. Kui eelkõige ilmastikuolud lubavad, saab suviti ateljees näha Richard Sagritsa teoste põhjal koostatud väikeseid näituseid.

Richard Sagrits. Nature morte. 1958. Õli. SA Virumaa Muuseumid, RM 6343 K 338:36

2023. aastal loodame publikuni tuua natüürmordid. Näituse kuraator on kunstiteadlane Liis Pählapuu.

Muuseumi õue on Teet Veispaku kureerimisel kujundatud skulptuuride aed. Näha saab Jass Kaselaane, Tiiu Kirsipuu, Maigi Magnuse, Jüri Ojaveri, Terje Ojaveri, Rene Reinumägi ja Simson von Seakylli teoseid.

Ajalooliselt oli Kalame Selja mõisa kalamehekoht – Selja jõe suudme lähedal paiknev renditalu, mis ilmselt rajati 19. saj algusaastail. Kui elumaja interjöör püsis kunstniku ema Leen Sagritsa surmani üsna algsel arhailisel kujul, siis pärast tema lahkumist tehti 1950. aastate lõpus ja 1960. aastatel ilmselt Alice Sagritsa käe all ümberkorraldusi toonaseid maitse-eelistusi silmas pidades. Vana interjööri võib tänagi näha mitmelt Sagritsa maalilt ja joonistuselt.

Rene Reinumägi skulptuur“Haigutav kunstnik” Karepa taluõuel.2020. aasta
Skip to content