Kabel

Ordu oli rüütlite sõjaline vennaskond, mille liikmed andsid mungatõotused (vaesus, tsölibaat ja kuulekus) ning pühendusid usu kaitsmisele ja levitamisele relvaga või muule vagale tegevusele. Kabel oli ordulinnuse kohustuslik osa, kus rüütlid osalesid missal ja päevastel palvustel. Kõik ordurüütlid pidid oskama ladina keeles peast lugeda Rooma katoliku kiriku usutunnistust (Credo) ja tähtsamaid palveid: Pater noster ja Áve Maria.

Sõna kabel päritolu seotakse Püha Martiniga Tours’ist, kelle mantlit (ladina k capella) säilitasid reliikviana Frangi kuningad. Telki, milles reliikviat hoiti, kutsuti capella ning selles missat pidanud preestreid capellani; sellest on tulnud ka sõna kaplan.

Piht on Rooma katoliku kirikus talitus, mille käigus preestrile tunnistatakse üles oma patud ja kahetsetakse neid. Preester kuulab ära patustaja ülestunnistuse ja annab talle patud Jumala nimel andeks, määrates ühtlasi nende lunastamiseks sobiliku karistuse, palvete lugemise, tehtu heastamise jms. Pihtimine toimub pihitoolis ning on anonüümne. Preester on kohustatud hoidma pihisaladust.

Indulgents (lad k indulgentia) on Rooma katoliku kirikus enda tehtud pattu kahetseva inimese tulevikus kantava karistuse kustutamine teatud tingimustel. Indulgentsiga sai lühendada hinge puhastustules viibimise aega. Keskajal pidi patukustutuse saanud inimene maksma kirikule raha või minema palverännakule või ristisõtta. Patukustutuskirjade kasutamine rahategemiseks oli 16. sajandi alguses üheks reformatsiooni ajendiks.

—Kabelisse on hea minna otse Teaduste kambrist mööda seinas olevat keerdtreppi, eriti pärast seda, kui enne on valmistatud küünlaid (sel juhul need süüdatakse teaduste toas enne ülesminekut) .—

Kabelis tutvustatakse külastajaid vendade Jan ja Hubert van Eyki Genti altarimaali (1432) abil ristiusu põhitõdedega ning loetakse ladinakeelset Meieisa palvet (Pater Noster).

Skip to content