Luuretuba

Siin toas näed salajasi luureseadmeid ja kohtud riigireeturitega. Samal ajal jälgivad sind salakaamerad. Kas leiad kaamerad üles
Politseimuuseumi õuealakaart:

10-1

Millal võib jälgida, jälitada või pealt kuulata?

10-1-1

Politseinik menetledes kuritegu

LOE SIIT

POLITSEINIK menetledes kuritegu, esitab taotluse pealtkuulamiseks. POLITSEIJUHT kinnitab taotluse ja esitab prokurörile. PROKURÖR, kaalunud asjaolusid, taotleb loa kohtunikult. KOHTUNIK teeb otsuse ja seab ajapiirangud. POLITSEI alustab pealtkuulamist.

10-1-2

Eesti Vabariigi Põhiseadus § 11, 12, 14

LOE SIIT

§ 11. Õigusi ja vabadusi tohib piirata ainult kooskõlas põhiseadusega. Need piirangud peavad olema demokraatlikus ühiskonnas vajalikud ega tohi moonutada piiratavate õiguste ja vabaduste olemust. 

§ 12. Kõik on seaduse ees võrdsed. Kedagi ei tohi diskrimineerida rahvuse, rassi, nahavärvuse, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, poliitiliste või muude veendumuste, samuti varalise ja sotsiaalse seisundi või muude asjaolude tõttu.

Rahvusliku, rassilise, usulise või poliitilise vihkamise, vägivalla ja diskrimineerimise õhutamine on seadusega keelatud ja karistatav. Samuti on seadusega keelatud ja karistatav õhutada vihkamist, vägivalda ja diskrimineerimist ühiskonnakihtide vahel.

§ 14. Õiguse ja vabaduste tagamine on seadusandliku, täidesaatva ja kohtuvõimu ning kohalike omavalitsuste kohustus.

10-1-3

Eesti Vabariigi põhiseadus § 33, 42

LOE SIIT

§ 33. Kodu on puutumatu. Ei tohi tungida kellegi eluruumi, valdusse ega töökohta ega neid ka läbi otsida, välja arvatud seadusega sätestatud juhtudel ja korras avaliku korra, tervise või teiste inimeste õiguste ja vabaduste kaitseks, kuriteo tõkestamiseks, kurjategija tabamiseks või tõe väljaselgitamiseks kriminaalmenetluses.

§ 42. Riigiasutused, kohalikud omavalitsused ja nende ametiisikud ei tohi Eesti kodaniku vaba tahte vastaselt koguda ega talletada andmeid tema veendumuste kohta.

10-1-4

Eesti Vabariigi põhiseadus § 26

LOE SIIT

Igaühel on õigus perekonna- ja eraelu puutumatusele. Riigiasutused, kohalikud omavalitsused ja nende ametiisikud ei tohi kellegi perekonna- ega eraellu sekkuda muidu, kui seaduses sätestatud juhtudel ja korras tervise, kõlbluse, avaliku korra või teiste inimeste õiguste ja vabaduste kaitseks, kuriteo tõkestamiseks või kurjategija tabamiseks. 

10-2

Riigireeturid

LOE SIIT

VLADIMIR VEITMAN– 30. oktoobril 2013. aastal tunnistas Harju maakohus Vladimir Veitmani süüdi riigireetmises, täpsemalt salastatud teabe edastamises Venemaa Föderatsiooni eriteenistusele.
Vladimir Veitmani agendijuht oli Venemaa välisluure agent Nikolai Jermakov ning Jermakovi kontaktisikuks oli Valeri Zentsov, keda laiem avalikus teab kui Hermann Simmi värbajat. Kohus mõistis Veitmanile liitkaristuseks 15 aastat vangistust.
Veitmaniga seoses tehti mitmeid läbiotsimisi ja leiti erinevatest peidukohtadest 89 000 euro väärtuses sularaha, erinevates valuutades. Pangakontolt külmutati raha 90 000 euro väärtuses. Kohus konfiskeeris Veitmanilt kriminaaltulu 120 000 euro ulatuses ning rahuldas ka kaitsepolitseiameti tsiviilnõude Veitmani vastu 65 000 euro ulatuses. Veitmanilt konfiskeeriti ka korter ja sõiduauto.
Aastail 1991–2011 töötas Veitman kaitsepolitseis, enne seda, 1980–1991, oli siinse KGB teenistuses. Vladimir Veitman oli töötanud kaitsepolitseis tehniliste toimingute spetsialisti ametikohtadel aastatel 1991–2011. Koostööd Venemaa Föderatsiooni välisluure teenistusega tegi aastast 2002.

ALEKSEI DRESSEN on endine kaitsepolitseiameti juhtivspetsialist, kes on süüdi mõistetud riigireetmises karistusseadustiku § 232 alusel.
Kohtuotsuse kohaselt töötas Dressen pikka aega FSB vastuluureteenistuse heaks. 3. juulil 2012 tunnistas Harju maakohus Aleksei Dresseni süüdi riigireetmises ja asutusesisese teabe edastamises ning karistas teda 16-aastase vangistusega.
Dressen kogus ja edastas abikaasa kaasabil FSB-le informatsiooni ametialasest teabest kuni täiesti salajase tasemega riigisaladuseni. Viimasele oli Dressenil teenistusalane juurdepääs. 

HERMAN SIMM on endine Eesti riigiametnik, süüdi mõistetud riigireetur.
25. veebruaril 2009 tunnistas Harju maakohus Herman Simmi süüdi riigireetmises ning asutusesisese teabe edastamises ja mõistis talle kokkuleppemenetluse tulemusena liitkaristuseks 12 aasta ja 6 kuu pikkuse vangistuse ning Simmilt mõisteti välja kaitseministeeriumi esitatud tsiviilhagi kuriteoga tekitatud kahju osas 20 155 000 krooni.
Kaitsepolitsei teatel sisaldasid venelastele lekitatud materjalid 386 ELi ja NATO kommunikatsioonisüsteeme, vastuluuret ja kaitsepoliitikat puudutavat dokumenti, millest mõned olid klassifitseeritud salastusmärkega “CONFIDENTIEL UE” või “SECRET UE”, kirjutas EUobserver.

10-3

Otsi üles, kus asuvad Sind jälgivad kaamerad!

10-4

Ülekuulamistoa sein-peegelklaas

10-5

Kavalad pealtkuulamisseadmed

LOE SIIT

Pealt saab kuulata nii kaugusest kui ka lähedalt. Siin on näha:
– salvestavad prillid ja pastakas
– distantsilt pealtkuulamisseade
– salvestav pikendusjuhe ja lauakalkulaator
– GSM levialas töötav “lutikas”

1-6

Seadmed salajaseks pildi ja heli salvestamiseks

LOE SIIT

– Coca-Cola purk ning lauakell video ja heli salvestamiseks
– GSM levialas töötava pealtkuulamisseadme otsija
– pealtkuulamiseks mõeldud beebimonitor ja taskumärkmik
– õõnes 50-sendine münt minimälukaardi transportimiseks
– Eestis välja töötatud Minox spioonikaamera, mida on nähtud ka James Bondi filmis
– naise king, mille kontsa sees transporditi vanglasse keelatud esemeid
– 90ndatel kasutusel olnud telefoniaparaat, mis salvestas kassetile kõnesid

Täname, et meie muuseumi külastasid. Kui oled juba Rakveres, siis tasub kindlasti läbi minna Rakvere linnusest ja Linnakodaniku muuseumist ning tagasiteel Tallinna poole ka Sagritsa muuseumist (suvehooajal) ning imelisest Palmse mõisast!

Skip to content