Loeng: Koduaiad 20. sajandi I poolel

Laupäeval, 15. aprillil 2023 kell 11.15 ootame huvilisi kuulama Anneli Banneri (Eesti Vabaõhumuuseum SA) loengut koduaedadest Eestis 20. sajandi I poolel. Loeng toimub Rakvere Linnakodaniku Majamuuseumis (Pikk 50). Osalemine sooduspiletiga.

Kuidas meie koduaiad on kujunenud ja mil moel seda mõjutasid 19. sajandi II poolel alanud muutused majanduses ja sotsiaalsfääris, mis kulmineerusid 1920.-1930. aastate Eesti Vabariigis. Siis hakati üles ehitama täiesti uut moodsat ühiskonda. Anneli Banner annab oma ettekandes ülevaate sellest, milline oli linlase aed ja milline taluaed.

Linnaelanike kasv elavdas elamuehitust ja see lõi head eeldused ka uutmoodi kodukultuuri ja -kujunduse tekkeks. Moodne kodu oli lihtne, praktiline ja rahvuslik. Needsamad ideed kandusid üle ka aiakujundusesse.

Toonased eeskujulikud aiaplaanid olid oma selgelt eraldatud aiaosade, konkreetse ja heas korras teedevõrguga, joonlaua järgi istutatud puude-põõsastega ja kindlakujuliste lillepeenardega korrapärased ja loogilised. Oluliseks peeti, et aia üksikud osad moodustaksid nii omavahel kui elumajaga ühtse terviku ja aed muutus omamoodi eluruumiks, kuhu oli võimalik üle viia mitmeid igapäevaelu tegevusi.

Selline oli Rakvere Pikk tn 50 aed, kui siin elas kondiitermeister Sidroni perekond. Aia istub majaomaniku tütar Adolfine Sidron. 1934. aasta. SA Virumaa Muuseumid, RM F 820:26

Anneli Banner on Eesti Vabaõhumuuseumi püsinäituste kuraator. Botaanikuna Tartu Ülikooli lõpetanud ja maaülikooli aianduse magister Anneli Banner kaitses 2018. aastal oma teise magistrikraadi TÜ filosoofiateaduskonnas kultuurikorralduse erialal tööga „Muuseumiaiandus – sild minevikust tänapäeva. Aiapärandi hoidmise, eksponeerimise ja vahendamise võimalused Eesti muuseumides“. Anneli töötab Vabaõhumuuseumis 1998. aastast ja on korraldanud pärandit väärtustavaid aiapäevi, tema hoole all on muuseumi talude juurde rajatud ajastukohaseid aianurki. Samuti on Anneli Banner paljude artiklite autor. Laiem lugejaskond tunneb teda ka raamatu “Eesti aia ajalugu” (kirjastus Hea Lugu, 2019) autorina.

Osalemine sooduspiletiga: 3 eurot (tasumine sularahas)

Loengusarja “Linnusest linnaks” toetab Kultuurkapital

Skip to content